Loading the player...

135회 루프스 병 (2015-08-21)
제목 다운로드
135회 루프스 병 (2015-08-21)      
134회 메니 에르스 질병 (2015-08-07)      
133회 알칼리성 체질 (2015-07-17)      
132회 메르스 (2015-07-03)      
131회 여드름 (2015-06-19)      
130회 야채 쥬스 치료법 3 (2015-06-05)      
129회 야채 쥬스 치료법 2 (2015-05-22)      
128회 야채 쥬스 치료법 (2015-05-08)      
127회 정맥류 (2015-04-24)      
126회 글루타치온 (2015-04-10)      
125회 폐경기(갱년기) (2015-03-27)      
124회 칸디다 식이요법 (2015-03-06)      
123회 곰팡이 (2015-02-20)      
122회 마늘 (2015-02-06)      
121회 구강 궤양 (2015-01-23)      
120회 섬유낭종성 유방 (2015-01-08)      
119회 자궁 근종 (2014-12-25)      
118회 파키슨병 (2014-12-11)      
117회 전립선 비대증 (2014-11-23)      
116회 포도 금식 후 보식 방법 (2014-11-09)